Tietoturva

Nettisivun tietoturva

Julkaistu
7.2.2024
Nettisivun tietoturva
Kirjoittaja

Nettisivuprojekti tulossa?

Pyydä yhdellä lomakkeella monta tarjousta! Kurkkaa etusivumme ja tee elämästä hitusen helpompaa.

Pyydä tarjouksia

Millainen menetys olisi yrityksellesi, jos verkkosivustosi joutuisi kaapatuksi tai häviäisi kokonaan? Kuinka kauan kestäisi saada sivusto jälleen toimintaan? Jätetään uhkakuvat sikseen ja pureudutaan verkkosivuston tietoturvan keskeisiin elementteihin.

Inhimillinen tekijä

Ihminen on tietoturvan suurin uhkatekijä. Salasanat, jotka ovat näkyvillä post-it-lapuilla näytön reunassa, osoittavat omistajan vastuuttomuuteen. Samoin on riskialtista käyttää salasanoina lemmikin nimiä tai syntymäaikoja. Ihmisfaktori on avainasemassa paitsi salasanojen, myös muiden tietoturvariskien hallinnassa.

Ohjelmistojen päivityksen laiminlyönti on toinen merkittävä riski verkkosivuille. Avointen sovellusten, kuten WordPressin, säännöllinen päivittäminen on äärimmäisen tärkeää. Sivustojen ylläpito saattaa jäädä taka-alalle muiden töiden vuoksi, mikä voi jättää sivustot haavoittuviksi tunnettujen tietoturva-aukkojen vuoksi. Verkkorikolliset voivat erityisesti etsiä kohteitaan tiettyjen ohjelmistoversioiden perusteella.

Nettisivualusta merkitys tietoturvalle

Verkkosivuston rakenteella on suuri vaikutus sen tietoturvaan. Yleisesti käytössä olevat ja aktiivisesti ylläpidetyt alustat tarjoavat pohjan turvalliselle sivustolle. Käyttäjä voi kuitenkin tehdä valintoja, jotka altistavat sivuston hyökkäyksille.

WordPressin tietoturva

Vaikken ole WordPress-asiantuntija, on selvää, että avoimen lähdekoodin projektien etuna on nopeasti kehittyvä alusta ja sen ympärillä oleva aktiivinen yhteisö. Hyvin rakennettu ja huollettu WordPress-sivusto on turvallinen ja kykenee kestämään useita hyökkäyksiä. Suurin tietoturvariski liittyy kuitenkin usein ylläpidon passiivisuuteen.

WordPressille julkaistaan jatkuvasti päivityksiä, jotka koskevat sen ydintä, teemoja ja lisäosia. Mikäli näitä päivityksiä ei aseteta suoritettavaksi automaattisesti tai tehdä manuaalisesti, muodostuu siitä tietoturvariski.

Webflow'n tietoturva

Otetaan vaihtoehtoiseksi alustaksi Webflow. Se toimii suljetussa ympäristössä, eikä sen lähdekoodia jaeta avoimesti. Luottamus Webflow'n kehittäjien osaamiseen on tärkeää tietoturvan näkökulmasta. On kuitenkin muistettava, että mikään järjestelmä ei ole täysin turvassa. Suljetuissa järjestelmissä, kuten Webflow'ssa, vastuu siirtyy osittain palvelun tarjoajalle, toisin kuin WordPressissä, jossa vastuu on käyttäjällä. Webflow tarjoaa tukea osana palveluaan.

Muistutuksena, myös Webflow-käyttäjä voi tehdä sivustostaan haavoittuvan. On tärkeää käyttää vahvoja salasanoja ja kaksivaiheista tunnistautumista.

Muut sovellukset

Lähes kaikki verkkosivut hyödyntävät jonkin verran kolmansien osapuolten sovelluksia, jotka tuovat lisäominaisuuksia sivustolle. Nämä sovellukset toimivat sivustosi kanssa, ja niiden turvallisuus on olennainen osa kokonaisuutta. Joissakin tapauksissa nämä sovellukset on mahdollista eristää toisistaan, mutta usein WordPress-sivustot sisältävät useita erilaisia lisäosia.

Turvallisuuden kannalta on tärkeää valita vain luotettavia lisäosia ja pitää ne ajan tasalla. Mitä vähemmän lisäosia sivustollasi on, sitä pienempi on tietoturvariski.

Lisäosat voivat myös aiheuttaa yhteensopivuusongelmia. Jos kaksi lisäosaa eivät toimi yhdessä, voi se johtaa sivuston kaatumiseen. Tästä syystä lisäosien valinnassa ja asentamisessa tulee olla harkitsevainen.

Teknisiä seikkoja

SSL-suojaus

SSL (Secure Sockets Layer) suojaa käyttäjän ja verkkosivuston välistä yhteyttä salauksella. Kun sivustosi on SSL-suojattu, ulkopuoliset eivät pääse urkkimaan liikennettä. SSL-suojauksen tunnistaa siitä, että sivuston osoite alkaa "https://" protokollalla "http://" sijasta. Useimmat selaimet näyttävät myös lukkokuvakkeen osoiterivillä, kun yhteys on suojattu. SSL-sertifikaatin hankkiminen onnistuu yleensä webhotellipalvelun kautta, ja se on usein sisällytetty palvelupaketteihin.

D-Dos-suojaus

D-Dos (Distributed Denial-of-Service) -suojaus on tärkeä toimenpide palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tällaisessa hyökkäyksessä sivusto pyritään kuormittamaan palvelukyvyttömäksi monista eri lähteistä tulevalla liikenteellä. Useat webhotellit tarjoavat jonkinasteista suojaa D-Dos-hyökkäyksiä vastaan, ja suojauksia on saatavilla myös kolmansilta osapuolilta.

Varmuuskopiot

Varmuuskopiointi on olennainen osa verkkosivuston ylläpitoa. Jos sivustosi katoaisi, varmuuskopiosta palauttaminen olisi arvokas resurssi. Varmuuskopiointia voi toteuttaa monin eri tavoin, ja WordPressille on saatavilla useita lisäosia tähän tarkoitukseen. Monet webhotellit tarjoavat myös varmuuskopiontipalveluita. Automaattinen varmuuskopiointi on suositeltavaa, sillä se vähentää ihmisen tekemän virheen mahdollisuutta.

Käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeuksien hallinta on tärkeä osa tietoturvan ylläpitoa, erityisesti suurten oikeuksien hallinnan kannalta. Yrityksen omistajan tai pääkäyttäjän tulee hallinnoida oikeuksia tarkasti, jotta esimerkiksi irtisanottu työntekijä ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. Lisäksi, jos työntekijän laite varastetaan, sivustosi voi altistua hyökkäyksille. Käyttöoikeuksien asianmukainen hallinta auttaa ennaltaehkäisemään tällaisia riskejä.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Kaksivaiheinen tunnistautuminen tai monivaiheinen varmistus parantaa tietoturvan tasoa huomattavasti, sillä se vaatii käyttäjältä kaksi erillistä todentamisvaihetta kirjautumisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että pelkkä salasana ei riitä tunkeutujalle pääsyyn käyttäjätilille, vaan tarvitaan myös toinen varmennus, kuten koodi, joka lähetetään käyttäjän puhelimeen. Tämä lisäturvatoimi voi merkittävästi vähentää luvattoman pääsyn riskiä. Tunnistautumiseen kannattaa käyttää luotettavaa sovellusta, ja tekstiviestien käyttöä tulisi välttää mahdollisten turvallisuusriskien vuoksi.

Yhteenveto ja tehtävälista

Verkkosivuston tietoturva on monitahoinen kokonaisuus, jossa suurimman uhan muodostaa usein käyttäjä itse. Teknologian osuus on myös merkittävä, mutta oikeilla toimenpiteillä riskejä voidaan hallita tehokkaasti. Seuraava toimintasuunnitelma auttaa varmistamaan, että verkkosivustosi tietoturva on kattava:

  1. Päivitysten hallinta: Varmista, että verkkosivustosi alusta ja kaikki lisäosat ovat ajan tasalla. Säännölliset päivitykset suojaavat tunnetuilta haavoittuvuuksilta.
  2. Lisäosien karsiminen: Poista käyttämättömät tai tarpeettomat lisäosat, jotka voivat muodostaa turvallisuusriskin.
  3. Varmuuskopiointi: Huolehdi säännöllisestä ja automaattisesta varmuuskopioinnista. Näin varmistat, että voit palauttaa sivustosi nopeasti mahdollisen ongelman sattuessa.
  4. Käyttäjäoikeuksien tarkistus: Tarkasta säännöllisesti, ketkä käyttäjistäsi omistavat mitäkin oikeuksia sivustollasi. Rajoita pääsyä arkaluontoisiin osiin vain niille, joilla on todellinen tarve pääsylle.
  5. Kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto: Ota käyttöön kaksivaiheinen tai monivaiheinen tunnistautuminen kaikille käyttäjätilille. Tämä vahvistaa merkittävästi kirjautumisen turvallisuutta.
  6. DDoS-suojauksen varmistaminen: Tarkista, että palveluntarjoajasi tarjoaa suojan DDoS-hyökkäyksiä vastaan. Tämä on erityisen tärkeää, jos sivustosi kohtaa suuren määrän liikennettä.

Näiden toimenpiteiden avulla voit luoda vahvan perustan verkkosivustosi tietoturvalle ja suojata sen sekä käyttäjien että omat tiedot mahdollisilta uhilta. Tietoturva on jatkuva prosessi, joten siihen tulee suhtautua vakavasti ja päivittää toimintatapoja säännöllisesti uusien uhkien mukaisesti.

Yksi lomake
monta tarjousta

Nettisivuprojekti tulossa? Tee tekijän valinnasta helppoa ja pyydä yhdellä lomakkeella monta tarjousta.

Pyydä tarjouksia